Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Llengua Japonesa

L’elaboració d’aquest treball ha estat pensada per omplir un buit bibliogràfic en llengua catalana que ara per ara, i malgrat l’interès mostrat per gran quantitat de catalanoparlants envers l’idioma japonès, només ha estat ocupat per l’imaginatiu mètode a través del còmic desenvolupat per Marc Bernabé.

Va dirigit, doncs, als estudiants adults i persones interessades en entendre les incògnites de la llengua japonesa partint dels coneixements de la llengua catalana, fet que exigeix a l’estudiant dominar els mecanismes funcionals que regeixen el seu propi idioma.

El contingut es presenta dividit en seccions, coincidents cadascun d’ells amb les branques específiques en que descomponem una llengua quan la volem explorar: Escriptura i Fonologia, Morfologia, Sintaxi, Lexicologia i Semàntica. A la vegada, cada secció està formada per apartats, il·lustrats amb nombrosos exemples.

No s’ofereix servei de tutoria. Passeu per la xarxa si desitgeu deixar la vostra opinió.

Tema 10 Els numerals
Tema 10 Els numerals
Els numerals –ho veurem més extensament a l’apartat dedicat als substantius– es comporten, en japonès, sempre com a
Tema 9 Els determinants
Tema 9 Els determinants
Mentre que els qualificatius assenyalen la qualitat del nom substantiu que acompanyen, identifiquem com a determinants els termes
Tema 8 Els interrogatius
Tema 8 Els interrogatius
Presentem els interrogatius i les situacions en les quals es fan servir. Fem esment que amb la intenció
Temes 6 i 7 Possessius i demostratius
Temes 6 i 7 Possessius i demostratius
Un possessiu és l’adjectiu o el pronom que expressa una idea de possessió o propietat i tant pot
Tema 5 Els pronoms
Tema 5 Els pronoms
Quan parlem i ho fem dins d’un raonament extens que es va repetint, és possible evitar la reiteració
Tema 15 L’adverbi
Tema 15 L’adverbi
L’adverbi és una part invariable, ausent de flexió, que pot modificar qualsevol component oracional. Si bé a nivell
Tema 4 Categoria i funció de les paraules
Tema 4 Categoria i funció de les paraules
Vinculat al grup de les anomenades llengües altaiques, el japonès presenta, a nivell morfosintàctic, unes peculiaritats que el
Tema 3 La fonètica del japonès
Tema 3 La fonètica del japonès
La majoria de kanji tenen dues pronúncies que es coneixen com a lectures: la lectura xinesa o lectura
Tema 1 La llengua japonesa
Tema 1 La llengua japonesa
L’idioma japonès és una llengua d’estructura aglutinant que combina diversos elements lingüístics en la seva formació aportant, gran
Tema 2 L’escriptura japonesa
Tema 2 L’escriptura japonesa
L’escriptura japonesa comprèn tres sistemes d’escriptura clàssics: els caràcters pictòrics d’origen xinès –o ideogrames– anomenats kanji, i els