Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 4 Categoria i funció de les paraulesLlengua Japonesa

Tema 4 Categoria i funció de les paraules

Vinculat al grup de les anomenades llengües altaiques, el japonès presenta, a nivell morfosintàctic, unes peculiaritats que el diferencia i