Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Vol. 1 Abans d’entrar a la cuina

A més dels 19 llibres de la col·lecció Gust per la cuina en els quals es mostren les receptes, he considerat interessant recopilar dins del volum I alguns apartats que us serviran de suport per a la resta: el sumari de la col·lecció complerta perquè en tot moment sapigueu quins apartats podeu consultar en el llibre del vostre interès; coneixements essencials sobre ingredients; tècniques de congelat i cocció; informació sobre els nutrients, etc. Al final hi afegeixo, per ordre alfabètic, el compendi de receptes de tota l’obra, més la bibliografia sobre la qual he basat una bona part dels meus coneixements i hàbits culinaris.

Vol 01 Abans d’entrar a la cuina