Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Llengua Japonesa

L’elaboració d’aquest treball ha estat pensada per omplir un buit bibliogràfic en llengua catalana que ara per ara, i malgrat l’interès mostrat per gran quantitat de catalanoparlants envers l’idioma japonès, només ha estat ocupat per l’imaginatiu mètode a través del còmic desenvolupat per Marc Bernabé.

Va dirigit, doncs, als estudiants adults i persones interessades en entendre les incògnites de la llengua japonesa partint dels coneixements de la llengua catalana, fet que exigeix a l’estudiant dominar els mecanismes funcionals que regeixen el seu propi idioma.

El contingut es presenta dividit en seccions, coincidents cadascun d’ells amb les branques específiques en que descomponem una llengua quan la volem explorar: Escriptura i Fonologia, Morfologia, Sintaxi, Lexicologia i Semàntica. A la vegada, cada secció està formada per apartats, il·lustrats amb nombrosos exemples.

No s’ofereix servei de tutoria. Passeu per la xarxa si desitgeu deixar la vostra opinió.

Tema 20 La formació de paraules (II)
Tema 20 La formació de paraules (II)
L’onomatopeia (en japonès 擬音語 – giongo) és una figura retòrica que en qualsevol llengua representa, en forma de
Tema 20 La formació de paraules (I)
Tema 20 La formació de paraules (I)
L’evolució del vocabulari és un fenomen constant que s’aprecia en totes les llengües vives del món. Qualsevol canvi
Tema 16 La conjunció
Tema 16 La conjunció
La conjunció és una de les categories gramaticals a la que més hores d’estudi dediquen els lingüistes. És
Tema 14 El verb (I)
Tema 14 El verb (I)
El verb és un mot variable que ens indica el comportament de totes les coses del món: una
Tema 13 L’adjectiu
Tema 13 L’adjectiu
L’adjectiu és una de les categories de la morfologia tradicional capaç d’explicar les qualitats de les coses, persones,
Tema 12 El nom substantiu
Tema 12 El nom substantiu
Ens referirem en el present capítol a totes aquelles paraules que engloben en si mateixes un significat bàsic
Tema 18 La frase simple
Tema 18 La frase simple
Les principals estructures de la frase simple japonesa, d’igual manera que l’encabiment correcte dels seus elements, han estat
Tema 17 Les partícules (II)
Tema 17 Les partícules (II)
Dins del vocabulari de la llengua japonesa hi destaquen certes partícules de caràcter interrogatiu i exclamatiu, representants dels
Tema 17 Les partícules (I)
Tema 17 Les partícules (I)
Dins del vocabulari de la llengua japonesa hi destaquen certes partícules de caràcter interrogatiu i exclamatiu, representants dels
Tema 11 Unitats de temps i mesura
Tema 11 Unitats de temps i mesura
Quan parlem de temps mesurem l’espai durant el qual ha passat, passa o passarà quelcom. La majoria de