Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Llengua Japonesa

L’elaboració d’aquest treball ha estat pensada per omplir un buit bibliogràfic en llengua catalana que ara per ara, i malgrat l’interès mostrat per gran quantitat de catalanoparlants envers l’idioma japonès, només ha estat ocupat per l’imaginatiu mètode a través del còmic desenvolupat per Marc Bernabé.

Va dirigit, doncs, als estudiants adults i persones interessades en entendre les incògnites de la llengua japonesa partint dels coneixements de la llengua catalana, fet que exigeix a l’estudiant dominar els mecanismes funcionals que regeixen el seu propi idioma.

El contingut es presenta dividit en seccions, coincidents cadascun d’ells amb les branques específiques en que descomponem una llengua quan la volem explorar: Escriptura i Fonologia, Morfologia, Sintaxi, Lexicologia i Semàntica. A la vegada, cada secció està formada per apartats, il·lustrats amb nombrosos exemples.

No s’ofereix servei de tutoria. Passeu per la xarxa si desitgeu deixar la vostra opinió.

Tema 12 El nom substantiu
Tema 12 El nom substantiu
Ens referirem en el present capítol a totes aquelles paraules que engloben en si mateixes un significat bàsic
Tema 18 La frase simple
Tema 18 La frase simple
Les principals estructures de la frase simple japonesa, d’igual manera que l’encabiment correcte dels seus elements, han estat
Tema 17 Les partícules (II)
Tema 17 Les partícules (II)
Dins del vocabulari de la llengua japonesa hi destaquen certes partícules de caràcter interrogatiu i exclamatiu, representants dels
Vol. 17 Les partícules (I)
Vol. 17 Les partícules (I)
Dins del vocabulari de la llengua japonesa hi destaquen certes partícules de caràcter interrogatiu i exclamatiu, representants dels
Tema 11 Unitats de temps i mesura
Tema 11 Unitats de temps i mesura
Quan parlem de temps mesurem l’espai en el qual ha passat, passa o passarà quelcom. La majoria de
Tema 10 Els numerals
Tema 10 Els numerals
Els numerals –ho veurem més extensament a l’apartat dedicat als substantius– es comporten, en japonès, sempre com a
Tema 9 Els determinatius
Tema 9 Els determinatius
Mentre que l’adjectiu qualificatiu indica la qualitat del nom substantiu que acompanya, identifiquem com a determinatius els termes
Tema 8 Els interrogatius
Tema 8 Els interrogatius
Presentem els interrogatius i les situacions en les quals es fan servir. Fem esment que amb la intenció
Temes 6 i 7 Possessius i demostratius
Temes 6 i 7 Possessius i demostratius
Un possessiu és l’adjectiu o el pronom que expressa una idea de possessió o propietat i tant pot
Tema 5 Els pronoms
Tema 5 Els pronoms
Quan parlem i ho fem dins d’un raonament extens que es va repetint, és possible evitar la reiteració