Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 16 La conjuncióLlengua Japonesa

Tema 16 La conjunció

La conjunció és una de les categories gramaticals a la que més hores d’estudi dediquen els lingüistes. És una paraula