Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 12 El nom substantiu

Ens referirem en el present capítol a totes aquelles paraules que engloben en si mateixes un significat bàsic i que, en nombrar-les, es materialitzen en el nostre pensament en forma de cosa, qualitat, acció, etc. En japonès, però, la descripció natural dels substantius no acaba aquí: a l’aptitud d’expressar conceptes ha d’afegir-s’hi la competència que tenen de poder transferir valors funcionals.

Vol. 12 El nom substantiu