Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 20 La formació de paraules (I)

L’evolució del vocabulari és un fenomen constant que s’aprecia en totes les llengües vives del món. Qualsevol canvi en el terreny de les idees, l’adquisició de nous costums, la influència de les migracions, el neixement d’institucions o organitzacions, el progrés de la Ciència, la transformació de qualsevol espai del microcosmos humà, fins i tot la simple moda obliga als parlants a adequar el llenguatge d’acord amb aquests canvis.

Tema 20 La formació de paraules (I)