Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 14 El verb (I)

El verb és un mot variable que ens indica el comportament de totes les coses del món: una acció, un procés, un esdeveniment, un estat… El verb, sense elements complementaris ja assegura una idea completa en formar el nucli del predicat (recordem que en japonès l’adjectiu verbal assumeix també aquesta funció).

A la frase japonesa tots els elements que estan en relació gramatical amb el verb, i per tant el complementen, el precedeixen sempre.  Si més no, els verbs japonesos presenten unes particularitats que expliquem en aquesta primera part del tema (d’un total de quatre).

Tema 14  El verb (I)