Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 20 La formació de paraules (II)Llengua Japonesa

Tema 20 La formació de paraules (II)

L’onomatopeia (en japonès 擬音語 – giongo) és una figura retòrica que en qualsevol llengua representa, en forma de vocable escrit,