Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 14 El verb (I)Llengua Japonesa

Tema 14 El verb (I)

El verb és un mot variable que ens indica el comportament de totes les coses del món: una acció, un