Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 13 L’adjectiu

L’adjectiu és una de les categories de la morfologia tradicional capaç d’explicar les qualitats de les coses, persones, idees o qualsevol entitat que pugui ser designada amb un nom substantiu: es refereix, per tant, a quelcom que en si mateix no existeix. L’adjectiu japonès, igual que el nom, no admet marques de gènere i de nombre, però en canvi conjuga com si es tractés d’un verb.

Vol. 13 L’adjectiu