Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 4 Categoria i funció de les paraules

Vinculat al grup de les anomenades llengües altaiques, el japonès presenta, a nivell morfosintàctic, unes peculiaritats que el diferencia i l’aparta de les llengües neollatines. Veurem les més remarcables com també les estructures bàsiques de l’oració simple.

Tema 4 Categoria i funció de les paraules