Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Temes 6 i 7 Possessius i demostratius

Un possessiu és l’adjectiu o el pronom que expressa una idea de possessió o propietat i tant pot fer referència a un sol posseïdor com a molts més: el meu, la teva, els seus… la nostra, la vostra, el seu, llurs, etc.

Els demostratius indiquen distància de persones, coses o llocs sobre els quals dos o més interlocutors estan parlant i que se situen respecte d’ells mateixos. En japonès s’organitzen al voltant del sistema anomenat KO-SO-A-DO.

Temes 6 i 7  Possessius i demostratius