Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 10 Els numeralsLlengua Japonesa

Tema 10 Els numerals

Els numerals –ho veurem més extensament a l’apartat dedicat als substantius– es comporten, en japonès, sempre com a noms substantius.