Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 10 Els numerals

Els numerals –ho veurem més extensament a l’apartat dedicat als substantius– es comporten, en japonès, sempre com a noms substantius. Indiquen la quantitat exacta (cardinals), l’ordre (ordinals), les fraccions i la multiplicitat.

Fins el número 10 existeixen dues sèries de cardinals: la 1a, d’origen xinès, i la 2a, d’origen japonès. La primera sèrie –lectura on– s’utilitza amb paraules que fan referència al temps i a les unitats monetàries, de pes, capacitat i espai.

Tema 10 Els numerals