Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 15 L’adverbi

L’adverbi és una part invariable, ausent de flexió, que pot modificar qualsevol component oracional. Si bé a nivell semàntic pot anar orientat cap el subjecte o bé actuar sobre un sintagma o sobre el conjunt d’una oració, l’adverbi funciona sobretot molt lligat a la presència verbal, modificant, remarcant o reforçant l’acompliment de la funció que aqueix representa: la manera en que l’activitat es produeix, el temps en que es produeix, el lloc, la intensitat, etc.

Tema 15 L’adverbi