Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 17 Les partícules (I)

Dins del vocabulari de la llengua japonesa hi destaquen certes partícules de caràcter interrogatiu i exclamatiu, representants dels nostres signes de puntuació {?} i {!}, així com d’altres de condició emfàtica que se situen, com les anteriors, al final d’una frase. Mostra, igualment, un apartat de partícules funcionals (les més properes a les nostres preposicions) que ens recorda molt l’ús que d’elles en feia la llengua llatina per a assenyalar el casos.

Tema 17 Les partícules (I)