Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 8 Els interrogatiusLlengua Japonesa

Tema 8 Els interrogatius

Presentem els interrogatius i les situacions en les quals es fan servir. Fem esment que amb la intenció d’assenyalar les