Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 15 L’adverbiLlengua Japonesa

Tema 15 L’adverbi

L’adverbi és una part invariable, ausent de flexió, que pot modificar qualsevol component oracional. Si bé a nivell semàntic pot