Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 17 Les partícules (I)Llengua Japonesa

Tema 17 Les partícules (I)

Dins del vocabulari de la llengua japonesa hi destaquen certes partícules de caràcter interrogatiu i exclamatiu, representants dels nostres signes