Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 11 Unitats de temps i mesura

Quan parlem de temps mesurem l’espai durant el qual ha passat, passa o passarà quelcom. La majoria de les cultures van començar a calcular-lo a través del sol, establint el binomi llum-foscor, essent primer els egipcis i més tard els romans els qui van donar forma al temps tal com el cronometrem ara.

Tema 11 Unitats de temps i mesura