Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 5 Els pronoms

Quan parlem i ho fem dins d’un raonament extens que es va repetint, és possible evitar la reiteració d’elements sintàctics referits a persones, coses o fets, gràcies a la presència de paraules que els reemplacen i que anomenem pronoms.

Tema 05 Els pronoms