Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Vol. 17 Salses i adobs

S’anomena salsa la preparació semi líquida composta de diverses substàncies més o menys dissoltes i lligades entre si que té com a funció condimentar certs aliments per a enriquir-los o perfeccionar-ne el gust. No totes les salses s’encasellen dins d’aquesta definició, ja que de fet n’existeixen algunes que no els cal acompanyar un altre preparat (tot i que a la pràctica ho fan sovint) perquè per la seva composició i elaboració final es poden menjar soles.

Vol. 17 Salses i adobs