Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Vol. 10 Fruita i fruits secs

Amb el nom de fruita entenem el conjunt de fruits comestibles que normalment mengem fora d’hores però també d’entrant o de postra. En coneixem de dues menes: la fresca, la que no es pot guardar gaire temps després de collida,  –peres, pomes, préssecs, etc.–, i la seca, en general fruites poc hidratades, de més aguant que les anteriors –ametlles, pinyons, nous, avellanes, etc.

Vol. 10 Fruita i fruits secs