Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 3. La fonètica del japonès

La majoria de kanji tenen dues pronúncies que es coneixen com a lectures: la lectura xinesa o lectura on (音読み / ON’YOMI) i la lectura japonesa o lectura kun (訓読み / kun’yomi). Les lectures on deriven de les pronúncies xineses del caràcter, i s’acostumen a emprar quan el kanji forma part d’una paraula composta. Les lectures kun s’utilitzen normalment quan el kanji es mostra sol o va seguit d’hiragana. Un gran nombre de kanji té al menys una lectura on i una lectura kun.

Tema 3 La fonètica del japonès