Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 1. La llengua japonesa

L’idioma japonès és una llengua d’estructura aglutinant que combina diversos elements lingüístics en la seva formació aportant, gran part d’aquests elements, un significat propi apte per a existir per separat.

Tema 1 La llengua japonesa